علوم سیاسی
مطالعات سیاسی 
پيوندهای روزانه

از این رو دفاع غیرنظامی به صورت سیستماتیک اهداف زیر را دنبال می‌نماید :

۱ )مجموعه تمهیدات دفاع عامل و غیرعامل برای افراد و تاسیسات غیرنظامی

۲ )مجموعه فعالیت‌هایی که می‌توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را تهدید می‌کند جلوگیری نمود و یا در صورت بروز، آثار ناشی از آن‌را کاهش داد.

۳)کاهش خسارات مالی و صدمات جانی وارده بر غیرنظامیان در اثر حوادث طبیعی یا حوادث غیر طبیعی.

۴ )به حداقل رسانیدن آثار حاصل از حملات نظامی بر جمعیت غیرنظامی.

۵ )مقابله فوری با شرایط اضطراری حاصل از حملات نظامی بر جمعیت غیرنظامی.

۶ )بازیابی و برقراری تسهیلات و خدمات به آسیب دیدگان در نتیجه حملات نظامی بر جمعیت غیر نظامی 

پدافند غيرعامل را مي‌توان مختصراً اين گونه تعريف كرد كه «دفاع در برابر تهديد بدون استفاده از اسلحه». در واقع تمام دفاع‌هاي غيرنظامي در اين حوزه قرار مي‌گيرند؛ چون در اين دفاع از اسلحه استفاده نمی شود. دفاع غيرعامل مكمل دفاع عامل است. اگر اين دو را در يك رابطه جبري قرار دهيم، هر گاه دفاع عامل از ظرفيت كافي برخوردار نباشد، به اجبار به همان ميزان بايد كمبود از دفاع غيرعامل پيش‌بيني شود. به طور معمول هنگامي كه  دو  كشور در  برابر هم قرار مي‌گيرند، اگر احساس شود كه برابري نظامي وجود دارد و  يك  حالت تعادلي موجود است، طبيعتاً  رويكرد  با پدافند عامل مي‌باشد. اما هنگامي كه اين توازن به هم بخورد ، ( كه يك كشور حداكثري از توان نظامي را دارد و طرف ديگر توان پايين‌تر) در اين شرايط  كشورها براي توقف يا كاهش توانايي دشمن سعي مي‌كنند از راهبرد و تكنيك‌هاي پدافند غيرعامل استفاده كنند. البته براي كاهش آسيب‌پذيري و تلفات هميشه مي‌توان از پدافند غيرعامل استفاده كرد. منشاء و حاشيه‌هاي حوادث طبيعي و تهديدات متفاوت است. به عنوان مثال كشوري كه دچار بحران زلزله مي‌شودتمام كشورها براساس پروتكل‌هاي بين‌المللي تلاش مي‌كنند تا به كشور زلزله‌زده امدادرساني كنند. همچنين زلزله حداكثر دو دقيقه طول مي‌كشد و بعد با تبعات آن مواجهيم. اما اگر جنگي اتفاق بيفتد معمولاً كشور جنگ‌زده تنها شده و از كشورهاي ديگر كمكي به آنها نمي‌رسد(مانند كشورهاي عراق، افغانستان و لبنان). همچنين مدت به طول انجاميدن جنگ گاهي سال‌ها به درازا مي‌انجامد. در برابر تهديدات طبيعي مي‌توان بعد از وقوع حادثه از زمين استفاده كرد. براي مثال، بعد از وقوع زلزله مي‌توان مردم را در فضاهاي خالي اسكان داد، ولي در شرايط جنگي بايد مكان امني براي اسكان اختصاص داده شود. سازمان پدافند غيرعامل در هشتم آبان ماه 82 با فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شد. مأموريت اساسي اين سازمان،كاهش آسيب‌پذيري زيرساخت‌هاي كشور و تداوم خدمات ضروري در شرايط بحران و ايجادپايداري در زير ساخت ‌هاي  كشور  در  برابر تهديد تعيين شده و دنبال مي‌شود. براساس آيين‌ نامه اجرايي بند 11  ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه كشور كه به تصويب هيأت دولت رسيده، وظايف اين سازمان به صورت دقيق مشخص شده است. 

قبل از وقوع انقلاب اسلامي ايران سازماني به نام  «سازمان دفاع غيرنظامي»  وجود داشت كه اهداف هدايت،كنترل و پشتيباني از مردم درحين بلاياي طبيعي، امدادرساني وهمچنين عمليات نجات وكاهش آسيب‌پذيري در برابر تهديدات را دنبال مي‌كرد. اكنون دو وظيفه اول به وزارت كشور و سازمان مديريت بحران واگذار شده  و سازمان پدافند غيرعامل هدف سوم و امدادرساني و عمليات نجات حوادث ناشي از جنگ را برعهده دارد.        

تفاوت عمده سازمان مديريت بحران و سازمان پدافند غيرعامل را مي‌توان در اين ديد كه مديريت بحران در بحران‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله است، اما پدافند  غيرعامل حوادث ناشي از  جنگ را مديريت مي‌كند. البته در سطوح  اجرايي سعي بر آن است تا با نوعي همگرايي و هم‌سويي ، بين اين  دو سازمان  هماهنگي ايجاد شود، ولي در سطوح بالاتر با يكديگر متفاوت هستند. هیات وزیران در سال ۱۳۸۴آئین نامه اجرائی بند پ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۸۴ کل کشور را به تصویب رسانده ودر فصل ۱۰ این قانون که قوانین مرتبط با امنیت ملی مطرح شده است و در بند ۱۱ ماده ۱۲۱ به موضوع پدافند غیر عامل اشاره دارد و مطابق متن زیر مواردی را در این خصوص برای خود لازم الاجرا نموده است. رعایت اصول پدافند غیر عامل درطراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم ودر دست مطالعه ونیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرایی و تخصصی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی مد نظر بوده و این دستگاهها موظف اند بر اساس سیاستها ،الویتهاو دستورالعمل های کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور درصدی از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را جهت اجرای طرحهای مصوب کارگروه اختصاص دهند.بر اساس این قانون کمیته های دائمی پدافند غیر عامل دردستگاههای اجرائی و تخصصی کشور به منظور اجرائی کردن اهداف پدافندغیرعامل تشکیل وفعالیت خواهند داشت. همچنین در مهر ماه سال ۸۶ سندی با عنوان سند راهبردی پدافند غیرعامل کشورتوسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تصویب رسانده‌شد، که بخش عمده‌ای از طرح جامع پدافند غیر عامل کشور در آن پیش‌بینی شده است که شامل چشم‌انداز و همسو با چشم‌انداز ۲۰ ساله، اهداف کلان و بلند مدت، اهداف کوتاه مدت، سیاست‌های اجرایی و راهبردی می‌باشد.تلاش برای توسعه پایدار کشورو تحقق اهداف چشم انداز۲۰ ساله توسعه ای کشور ایجاب میکند، که عنصرپدافند غیر عامل که به معنی ارزیابی آسیب پذیریها و تهدیدهای احتمالی و برنامه ریزی برای حذف این موارد در اجرای طرحهای اقتصادی ،اجتماعی و توسعه ای کشور است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. پیشینه تاریخی پدافند غیر عامل: دفاع در بشر، به صورت فطري بوده است. در ابتدا بشر سعي داشته در برابر حوادث طبيعي مانند باد و سيل و زلزله و مانند آن و سپس در برابر ساير تهديدات امنيتي، تهاجم يا حمله‌هاي نظامي عليه خود، از خود دفاع كند. اين گونه دفاع به دو صورت بوده است: يكي دفاع نظامي و ديگري دفاعي كه بدون استفاده از اسلحه صورت مي‌گيرد، كه دفاع نوع دوم از ابتداي تاريخ وجود داشته و دنبال مي‌شده و اين دفاع غيرعامل است. از مصاديق اين دفاع مي‌توان به حفر خندق در صدر اسلام اشاره كرد. مسلمانان با استفاده از عوارض زمين براي ورود دشمن به شهر مدينه ايجاد مانع كردند و يا در جريان فتح مكه هنگامي كه مسلمانان نيروهاي خود را در اطراف مكه آرايش مي‌دادند، از تكنيك فريب استفاده كردند. به اين صورت كه تعداد زيادي ديگ پر از آب تدارك دیده زير آنها را با آتش برافروختندتا هنگامي كه دشمن از دوراين تدارك را ببيند، فريب بخوردو تعداد مسلمانان رازيادترفرض كند.   

می‌توان ادعا نمود که قدمت پدافند غیر عامل به قدمت تمدن بشری باز می‌گردد. لیکن این موضوع برای نسلهای بشر به صورت تلاش آنها برای حراست و مراقبت در برابر دشمنان طبیعی و انسانی نمایان شده است و در طول تاریخ همواره تمهیداتی را برای در امان ماندن از این حوادث مد نظر داشته است . برج‌ و باروهای حفاظتی شهر‌ها ، قلعه‌ها و حصارها نمونه‌های بارزی در این خصوص می‌باشند. در دوره دفاع مقدس نيز هم كشور ايران و هم كشور عراق از اين پديده بسيار استفاده كردند. به صورت مشخص شايد بارزترين عنصر دفاع غيرعامل در نيروهاي عراقي، حفر كانال پرورش ماهي در خوزستان بود. اين كانال كه دو كيلومتر عرض، پنجاه كيلومتر طول و عمق 10 متري داشت، در شيب زمين قرار گرفته بود. به نحوي كه جريان آب از شمال اين كانال وارد و از جنوبش خارج مي‌شد. در حالت طبيعي اين كانال براي پرورش ماهي استفاده مي‌شد و در حالت‌هاي دفاعي كاركرد يك سد و مانع دفاعي براي تصرف شهر بصره بود. نيروهاي ايراني در طول هشت سال جنگ تحميلي نيز چند بار به اين كانال حمله و به سختي موفق به عبور از آن شدند. نيروهاي نظامي ايران نيز سعي مي‌كردند تا از اين نوع عوامل بهره ببرند. به عنوان مثال، تلاش مي‌شد تا از نقاط برتري دشمن پرهيز و سرزمين‌هاي نامطلوب براي حركت وسايل زرهي مانند ماهور و كوهستان‌ها را انتخاب كنند و يا از استحكامات و سنگر كه نوعي دفاع غيرعامل و مكمل دفاع عامل است، استفاده كنند و يا استفاده از انتقال آب كارون به جلوي كوشك و طلائيه به عنوان سپر دفاعي استفاده كردند. در حوزه‌هاي پشت جبهه جنگ نيز ايجاد پناهگاه براي مردم و يا ايجاد سيستم هشدارباش عمومي، از ديگر مصاديق دفاع غيرعامل استفاده شده در دوره دفاع مقدس است. در عصر جدید با توجه به مقتضیات عالم جدید و ایجاد دولتها، این موضوع از حیطه شهر‌ی به گستره ملی انتقال پیدا نمود. با بروز جنگ جهانی اول و دوم و کشیده شدن پای جنگ به شهرهااین موضوع اهمیت بیشتری یافت و شکل علنی به خود گرفت. پس از آن جنگ سرد و چالشهای جهانی مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی اهمیت این بحث را بیشتر نمود. در نهایت با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و جنگهای دهه اخیر بین کشورها، این مبحث وارد فاز جدیدی از مطالعات و برنامه‌های اجرایی شد.واکثرکشورهابرای یافتن راهکارهای مناسب مقابله ودفاع دربرابر این تهدیدات و کاهش آسیب پذیری خود سرمایه های هنگفتی را هزینه میکنند.نگاهی به موزه دفاع غیرنظامی این حقیقت راآشکار خواهدنمود.تصویر زیرنمونه ای از نتایج تلاش بی وقفه کشور ها ست .اهمیت وضرورت پدافند غیرعامل: دفاع غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات ،اقدامات و طرح‌هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی‌المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکا صورت‌گیرد .چنین اقداماتی از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب‌ دیده را با کمترین هزینه فراهم می‌سازد. در حقیقت طرح‌های پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا می‌گردند. با توجه به فرصتی که در زمان صلح جهت تهیه چنین طرح‌هایی فراهم می‌گردد، ضروری است این قبیل تمهیدات در متن طراحی‌ها لحاظ گردند. به‌کارگیری تمهیدات و ملاحظات پدافند غیرعامل علاوه بر کاهش شدید هزینه‌ها، کارآیی دفاعی طرح‌ها، اهداف و پروژه‌ها را در زمان تهاجم دشمن بسیار افزایش خواهد داد. با پیچیده تر شدن جنگ‌ها و بکارگیری تکنولوژی و فن‌آوری در جنگ‌های نوین، پدافند غیر عامل نیز چهره‌های  متفاوتی را به خود گرفته است. امروزه مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستندو احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون شهرها دارند و بایستی ایمنی و آسایش کافی داشته باشند. درحال حاضر عمده‌ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب‌‌پذیری زیرساخت‌های مورد نیاز مردم است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید. این‌گونه اقدامات مهم در اکثر کشورهای دنیایا انجام شده ویادرحال اقدام است.این اقدامات اگربه صورت یک برنامه ریزی و با طراحی درتوسعه کشور(توسعه  پایدار) نهادینه شود، خود‌به‌خود بسیاری از زیر ساخت‌هایی که ایجاد می‌شود، در ذات خود ایمنی خواهند داشت .برای اصلاح‌ زیرساخت‌های فعلی هم می‌توان با ارائه راهکارهایی مثل مهندسی مجدد، آنها را مستحکم کرد .

اهداف کلان پدافند غیرعامل:

1)     کاهش قابلیت‌ و توانایی سامانه‌های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف‌گیری تسلیحات آفندی دشمن. 2)     بالا بردن قابلیت‌ بقا، استمرار عملیات و فعالیت‌های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ.

3)     تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن.

4)     سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.

5)   صرفه جوئی در هزینه‌های تسلیحاتی و نیروی انسانی.

6)     فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.

7)     افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن.

8)     حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه‌های ملی کشور.

9)     حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور.

10)      ايمن سازي مراکز حياتي، حساس و مهم .

11)      توسعه کمي و کيفي نيروي انساني متخصص.

12)      ارتقاء قابليت بقا و حفظ کشور در شرايط بحران.

13)  افزايش آستانه مقاومت ملي و تقويت مولفه هاي مقاومت در مقابل تهديدات.

14)فرهنگ سازي و ايجاد باور عمومي در مورد تاثير پدافند غير عامل در کاهش آسيب پذيري.

15) کسب امنيت پايدار در توسعه و پايدار سازي زيرساخت هاي حياتي کشور.

16) تحقيق و پژوهش، توليد علم و فناوري و فرهنگ سازي و تبديل آن به معارف عمومي.

17) تکميل چرخه دفاعي کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غير عامل.

18) نهادينه کردن رعايت اصول وضوابط پدافندغيرعامل در طرح هاي توسعه منتهي به ايجاد مراکز طبقه بندي.

19) کاهش مجموعه آسيب پذيري هاي کشور ونمايان نمودن اقتدار ملي ناشي ازآن به عنوان يکي ازمولفه هاي بازدارندگي.

20) به حداقل رسانيدن تاثير تهديدات نظامي دشمن بر زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم.

21)  توسعه کمي و کيفي ظرفيت و توان اجرايي پدافند غير عامل در بدنه مهندسي کشور (مشاوره و اجرا). برخی مفاهیم کلیدی مرتبط با پدافند غیر عامل: - پدافند : پدافند در مفهوم کلی، دفاع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات در مقابل کلمه آفند به معنی هجوم و حمله بوده پدافند به دو بخش تقسیم می‌شود: پدافند عامل و پدافند غیرعامل تقسیم میگردد. پدافند در معنای لغوی مترادف با دفاع است، دفاع نیز بر دو قسم است دفاع عا مل و دفاع غیر عامل. دفاع عامل مبتنی بر فعالیت نیروهای مسلح و متکی بر تسلیحات و تجهیزات نظامی می‌باشد. ـ پدافند عامل : پدافند عامل عبارت از رویارویی و مقابله مستقیم و به کارگیری جنگ افزارهای مناسب و موجود توسط نیروهای نظامی به منظور دفع حمله وخنثی کردن اقدامات آفندی ودر واقع شامل عملیانی در برگیرنده حمله ،  مقابله و دفاع نظامی با ابزارها و سلاحهای جنگی می‌باشد. ـ پدافند غیرعامل : پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش دادودر واقع صرفنظر از منشا تهدید متوجه حفاظت از اشیا و پدیدهای موجود می باشد، در واقع در کنار پدافند عامل، نوع دیگری از دفاع وجود دارد که به آن پدافند غیر عامل می‌گویند، تعریف این نوع پدافند در تمام دنیا یکسان است و به دفاعی گفته می‌شودکه متکی به تجهیزات و تسلیحات نظامی نیست.پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها،  طراحی‌ها و اقدامات است که باعث کاهش آسیب پذیری در مقابل تهدیدات دشمن می‌شود، از این مفهوم تحت عنوان بازدارندگی نیز یاد می‌شود. سیاستهای اصلی پدافند غیر عامل مبتنی بر بقا و حفظ امنیت بوده و هدف کلی پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مورد نیاز مردم است، تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نمایدودر واقع پدافند غیر عامل مربوط به دوران صلح است که خود باعث کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت ، انرژی و بالا بردن ضریب امنیت در جامعه است. آفند غیر عامل : ایجاد رخنه در اتحاد مردم و حاکمیت، یک آفند غیر عامل است که عموما دشمن به کار می برد. ایجاد بحران کاذب اقتصادی، انتشار شایعه مثل گسترش بیماری سارس در آسیای شرقی توسط رسانه های آمریکا که اقتصاد کشورهای آسیای شرقی را در عرض چند هفته به زمین زد،( در حالی که طبق اعلام مقامات مالزیایی آمار کشته شدگان تصادفات جاده ای مالزی ده برابر مرگ و میر ناشی از سارس بوده است)و همین امر باعث شد که عوارض اقتصادی و شایعات ناشی از این بیماری، مشکلات فراوانی برای این کشورهابوجود آورد. جنگ رسانه ای را می توان یک آفند غیرعامل دانست، مقابله و آمادگی با آفند غیرعامل بسیار سخت است زیرا نیازمند مهارت های بسیار بالایی است این نوع جنگ ها، جنگ های نرم افزاری و پیچیده هستند. ارتباط پدافند غیر عامل و مدیریت بحران  : پدافند غیر عامل همان طور که گفتیم هر اقدامی است که به طور غیر مسلحانه بتواند آثار یک حمله نظامی یا جنگ را کاهش دهد.چند بحث مهم در پدافند غیر عامل مطرح است، تهدیدشناسی مناسب یکی از مهمترین مباحث است. پدافند غیر عامل به دو بخش پدافند سخت و پدافند نرم نیزتقسیم می شود. در پدافند سخت از اقدامات سخت افزاری مثل اقدامات مهندسی استفاده می شودوپدافند نرم شامل استفاده از تاکتیک هایی است که مشتمل بر برنامه ریزی و آماده سازی سیستم و سازمان هاست. پدافند نرم در اکثر کشورهای مطرح، بحث مهم و اساسی به شمار می رود،پدافند نرم می گوید: باید بتوانیم مدیریت بحران اصولی و صحیحی را انجام دهیم. اگر پدافند سخت را که شامل پیشگیری، پیش بینی، کاهش مخاطرات و دیگر موارد است را به همراه پدافند نرم که مبتنی بر برنامه ریزی است، را با مدیریت جامع بحران در کنار هم قرار دهیم، با این دیدگاه جامع می توان این گونه بیان کرد: پدافند غیر عامل، یک مدیریت جامع بحران در عرصه دفاع است و جنگها در آن به انواع و نسل های مختلفی تقسیم بندی شده اند. جنگ های نسل اول، دوم، سوم مبتنی بر میدان جنگ و عرصه نظامی است. اما در جنگ های نسل چهارم، شکل جنگ ها تغییر یافته اند. در جنگ نسل چهارم، استفاده از تسلیحات نظامی پیشرفته واستفاده از عملیات روانی ورسانه ای مطرح است. از عناصر و پارامترهایی که در فرآیند برنامه‌ریزی برای مدیریت، فرماندهی و کنترل مستقیم و غیرمستقیم پدافند غیرعامل مهم و تأثیرگذار هستند می‌توان موارد زیر را برشمرد : ـ فرهنگ سازمانی ـ ساختار سازمانی و سلسله مراتب فرماندهی ـ سیاست‌های راهبردی ( استراتژی راهبردی و دکترین ) ـ امکانات موجود رزمی و پشتیبانی ـ سطح دانش و آگاهی فرماندهان حوزه های پدافند غیرعامل : محورهای کلان تأثیرگذار بر پدافند غیرعامل در سطح ملی شامل موارد ذیل می‌باشد :   پژوهش ومطالعه کاربردی در هریک ازحوزه ها میتواند نتایج مثبت ومؤثری درکاهش آسیب پذیری ومدیرت بحران داشته باشد. راهبردها : - تعامل گسترده و فراگير با سازمان ها و ايجاد سازو کارهاي مناسب در جهت ايمن سازي و حفاظت از تاسيسات زيربنايي. - ساماندهي آمايش سرزمين ملي و آمايش دفاعي از منظر پدافند غيرعامل به منظور استفاده حداکثري از پهنه جغرافيايي کشور. - ايفاي نقش هدايتي و نظارتي بر سازمان ها و نهادهاي کشوري و لشکري در زمينه مطالعات و طراحي فني طرح هاي پدافند غيرعامل. -  بکارگيري و بسيج امکانات در جهت ارزان سازي، تنوع و ابتکار عمل در سامانه ها و شيوه هاي پدافند غيرعامل.   -  استفاده حداکثرسازي از پهناوري و عمق سرزميني و عوارض طبيعي کشور و به کاهش مخاطرات و خسارات.   -  ساماندهي مناسب استفاده از فناوري هاي نوين به منظور کاهش آسيب پذيري ناشي از وابستگي و امکان جمع آوري اطلاعات توسط دشمن. -  توسعه و تعامل موثر و سازنده با نهادهاي سياست گذار، قانون گذار و اجرايي کشور. -  توسعه علمي و توليد دانش فني و ارتقاء فناوري و برنامه جامع آموزشي و همچنين ، بهينه سازي توليد صنعتي با استفاده از تمامي ظرفيت ها. -  نهادينه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در طرح هاي توسعه کشور. -  توسعه فرهنگي وارتقاء باورعمومي وتقويت عزم واقتدارملي نسبت به ايمن سازي مراکزحياتي،حساس و مهم.   -  توسعه فرهنگ و نهادينه سازي باور عمومي نسبت به تاثير پدافند غيرعامل در کاهش آسيب پذيري ها. خلاصه: از آنجاييكه تهديد يك عنصر پويا و جامع بوده وهمواره جوامع رادرمعرض بحران قرارمی دهد لازم است دفاعی متناسب با آن اندیشیده و باشناخت انواع تهديدات با استفاده از تكنولوژي برتر و در عرصه هاي مختلف نظير اقتصادي ، اجتماعي ، پزشكي ، بيولوژیکي و غيره در برابر آن دفاع مؤثراتخاذ كرد و يا آسيب پذيري را به حداقل رساند. مطالعه آسيب پذيري ها، مطالعه تهديدات مي تواند از اهداف كلي برنامه هاي پدافند غيرعامل محسوب گردد. اين مطالعات، بررسي و مديريت بحران را تنظيم نموده و بر اساس آن پيشنهادهاي اجرايي را در جهت كاهش آسيب پذيري ها ارائه مي دهد .بنابراین  به طورقطع میتوان اذعان داشت که  پدافند غير عامل، يکي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي، بهترين و مناسب ترين شيوه کاهش مخاطرات و کاهش آسيب پذيري است. درنتیجه کشورهايي که توسعه پدافند غير عامل را به عنوان يک سياست دفاعي مستمر در دستور کار خود قرار مي دهند، هيچ گاه در مظان اتهام تهديد بر عليه کشورهاي ديگر قرار نمي گيرندوبه شرايطي از نظر کاهش آسيب پذيري دست مي يابند که مطامع کشورهاي تهديد کننده بر عليه آنها کاهش مي يابد. در جهان امروز کشورهايي که نقاط آسيب پذيري آنها فراوان است، و دشمن مي تواند با ضربات سريع، حياتي ترين منابع آنان را منهدم نمايد، عوامل تهديد از بيرون را درون خود ايجاد مي نمايد. با بررسي جنگها بالاخص دفاع پيروزمندانه حزب الله لبنان اين حقيقت آشكار شد كه فقط با سلاح ها و تجهيزات حال حاضر نمي توان به تنهايي به مقابله با سلاح هاي مدرن، مخرب و ويرانگر دشمن احتمالي آينده پرداخت . بنابراين بايدراهبردهاي مناسبي طرح ريزي و به كارگيري شود تا كشور بتواند درمقابل دشمن آينده توان مقابله و دفاع را برای خود ایجاد نماید. پدافند غير عامل، عنصري است پويا و متحرک؛  که مي تواند به يک فرهنگ عمومي در کشور تبديل شود لذا بايد همواره در صدر تلاش هاي علمي و پژوهشي قرار گيردو یکی از راههای مطمئن مقابله با تهدیدات دشمنان،بویژه آمریکاوکاهش صدمات وخسارات ناشی ازتهاجمات نظامی توجه به دفاع غیرعامل درهمه ابعاد (اقتصادی، سیاسی، نظامی،اجتماعی، فرهنگی)ودرتمامی حوزه ها(ارتباطات،انرژی، فناوری، صنعت، مدیریت مردم) می باشدو خلاصه کلام اینکه :

****** پدافند غير عامل ، پشتوانه اقتدار ملي است . ******


فهرست منابع

- هفته‌نامه سپيد، دكتر غلامرضا جلالي فراهاني ، رئيس سازمان پدافند غيرعامل، شرحي بر دفاع بدون اسلحه       ش121، ص1 و 8 .

-www.paydarymelli.ir 

  www.civilica.com  -

www. Irandnn.ir -

www.sanayenews.com  -موضوعات مرتبط: مقالات و پروژه
[ یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 11:3 ] [ nkhz ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ باهدف ارائه مطالب ومقالات
مرتبط با رشته علوم سیاسی طراحی
گردیده است لذا از کلیه بازدید کنندگان
و اصحاب اندیشه انتظار می رود با ارائه
نظرات خویش ما را مورد لطف خود قرار
داده و در ارتقاء سطح علمی وبلاگ
سهیم باشند.
با سپاس فراوان مدیر وبلاگ
امکانات وب
Online User